Tillbaka Visa aktuell Skog-Data

Hagaris Skogen Aktuellt

Skogsplan Hagaris
Avd nr Areal Ålder Virkeavd Beskrivning Åtgärd Åtgärd år Åtgärd2
18 3,6 25 161 Tätt Röjgallring till flis 21
35 5,2 0 0 Avverkat 2017 Markberedning 19 21 Plantering rest
TOTAL 0